Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Swedish

Joomla gallery by joomlashine.com

flash

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เปิดรับลงทะเบียน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 600 บาท ต่อเดือน จนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม - 31 กรกฎาคม 2562 ณ อบต. หรือ เทศบาลใกล้บ้านท่านในวันและเวลาราชการ

Attachments:
Download this file (Image140619093338.pdf)Image140619093338.pdf[ ]802 Kb

โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือในหมู่บ้านหรือชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมสางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ ในปีงบประมาณ 2563

Attachments:
Download this file (Image130619135604.pdf)Image130619135604.pdf[ ]63 Kb
Download this file (Image130619141306.pdf)Image130619141306.pdf[ ]29 Kb

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้งฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลองท่าแร้ง หมู่ที่  5 ตำบลท่าแร้ง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์  (e-bidding)

บทความ อื่นๆ ...

ลงทะเบียนเข้าระบบพยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


นายเสน่ห์  แก้วระยับ
นายกอบต.ท่าแร้ง

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 10 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


อัตราแลกเปลี่ยน


QR code อบต.ท่าแร้งลิขสิทธิ์ © 2011-2018 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782098