Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Swedish

Joomla gallery by joomlashine.com

flash

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำเดือน  ธันวาคม  2560

Attachments:
Download this file (แบบ สขร.pdf)แบบ สขร.pdf[ ]87 Kb

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2561

alt

กำหนดการชำระภาษี ประจำปี 2561


 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีและค่าธรรมเนียม

ประจำปี 2561ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     ยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีและชำระภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย
     ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมของทุกปี และชำระภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีบำรุงท้องที่
     ชำระภาษีตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี
     กรณีเจ้าของที่ดินรายใหม่ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5) ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ที่ดิน

 

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

Attachments:
Download this file (แบบ สขร.pdf)แบบ สขร.pdf[ ]104 Kb

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2560

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2560

Attachments:
Download this file (แบบ สขร.pdf)แบบ สขร.pdf[ ]62 Kb

บทความ อื่นๆ ...

ลงทะเบียนเข้าระบบพยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


นายเสน่ห์  แก้วระยับ
นายกอบต.ท่าแร้ง

ผู้ชมขณะนี้

เรามี 14 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


อัตราแลกเปลี่ยน


QR code อบต.ท่าแร้งลิขสิทธิ์ © 2011-2018 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782098