Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Swedish

Joomla gallery by joomlashine.com

flash

บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ท่าแร้งนางเล็ก  นักเบศร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา)


นางสาวศิรินทิพย์  ทับทิมทอง
ครู


นางสาวลาวัลย์  วรางกูล
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวรมณีย์  สุดยูโซ๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรษา  มานะนัส
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิธร  กรรมบุญมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววีณา  ม่วงมัน
ผู้ดูแลเด็ก

 

พยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


นายเสน่ห์  แก้วระยับ
นายกอบต.ท่าแร้ง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


อัตราแลกเปลี่ยน


QR code อบต.ท่าแร้งลิขสิทธิ์ © 2011-2018 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782098