Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Swedish

Joomla gallery by joomlashine.com

flash

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

องค์การบริหารส่วตำบลท่าแร้ง เปิดรับฟังความคิดเห็นการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. .... โดยประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถรับเอกสารรับฟังความคิดเห็นดังกล่าว ได้ที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง หรือที่สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

Attachments:
Download this file (img020.pdf)img020.pdf[ ]605 Kb
Download this file (img021.pdf)img021.pdf[ ]580 Kb
Download this file (img022.pdf)img022.pdf[ ]523 Kb
Download this file (img023.pdf)img023.pdf[ ]574 Kb
Download this file (img024 (1).pdf)img024 (1).pdf[ ]581 Kb
Download this file (img025.pdf)img025.pdf[ ]495 Kb
Download this file (img026.pdf)img026.pdf[ ]592 Kb

พยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


นายเสน่ห์  แก้วระยับ
นายกอบต.ท่าแร้ง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


อัตราแลกเปลี่ยน


QR code อบต.ท่าแร้งลิขสิทธิ์ © 2011-2018 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782098