Thai Arabic Chinese (Simplified) English French German Japanese Korean Swedish

Joomla gallery by joomlashine.com

flash

บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

ปลัด อบต.ท่าแร้ง

นางบูชารัตน์  สนจิตร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


นายอำพล  สีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธนาธร  พุ่มพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวกชนล พยัพพฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ

นางสาวทียารัชต์  นิลนัครา
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ

นางนิรชา  นวมงาม
นักจัดการงานทั่วไป
 


นางสาวทัศนียา  มีมาก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายประทีป  แผ่วสะอาด
คนงานประจำรถขยะ

นายสมเกียรติ  หวังกา
คนงานประจำรถขยะ

นายชัยพร  หวังฟัก
คนงานทั่วไป
 

พยากรณ์อากาศวันนี้

พยากรณ์อากาศจังหวัดเพชรบุรีวันนี้

แผนที่ท่องเที่ยวไทย


นายเสน่ห์  แก้วระยับ
นายกอบต.ท่าแร้ง

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หน่วยงานภาครัฐ
แบบประเมินความพึงพอใจ

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


อัตราแลกเปลี่ยน


QR code อบต.ท่าแร้งลิขสิทธิ์ © 2011-2018 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งจังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782098