ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3

พิมพ์

ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองแหลมตะวันตก หมู่ที่ 2 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหน้ามัสยิดคลองแหลม ตั้งแต่สะพาน-ทางโค้ง หมู่ที่  3