แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ 2562

พิมพ์

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ >>> https://itas.nacc.go.th/go/iit/j802cp

หรือสแกน เพื่อทำแบบสำรวจ >>>alt

ขอบคุณครับ