ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

พิมพ์

การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารับการอบรมตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาล จำนวน 2 คน ประจำปีงบประมาณ 2564

Attachments:
Download this file (1.pdf)1.pdf[ ]344 Kb
Download this file (2.pdf)2.pdf[ ]337 Kb
Download this file (3.pdf)3.pdf[ ]306 Kb
Download this file (4.pdf)4.pdf[ ]96 Kb
Download this file (5.pdf)5.pdf[ ]324 Kb
Download this file (6.pdf)6.pdf[ ]327 Kb