องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเืดือนกุมภาพันธ์ 2557

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์  2557
Attachments:
Download this file (แบบ สขร.pdf)แบบ สขร.pdf[ ]88 Kb

ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และโครงการก่อสร้างประเภทงานอาคาร และงานทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างประเภทงานทาง  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 และโครงการก่อสร้างประเภทอาคาร  และงานทาง  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557

สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านครูซอ


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านครูซอ

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าบ้านครูซอ กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.75 เมตร ยาว 138.00 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 7 ตำบลท่าแร้ง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าป่าขวาง


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าป่าขวาง

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเข้าป่าขวาง โดยวางท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 25 ท่อน (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

สอบราคาจ้างถมดิน


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
เรื่อง สอบราคาจ้างถมดิน

      องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างถมดิน กว้าง 21.00 เมตร ยาว 34.00 เมตร สูง 0.80 เมตร (รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้ง ฯ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)

บทความ อื่นๆ ...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098