องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2567 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาอบต.ท่าแร้ง

ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาอบต.ท่าแร้ง

ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.ท่าแร้ง

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 4/2567

บทความ อื่นๆ ...

หน้า 1 จาก 110

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098