องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงอายุ 70-79 ปี)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รายชื่อผู้สูงอายุที่รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ช่วงอายุ 60 - 69 ปี)

เบี้ยยังชีพผู้พิการ

รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ >>>https://itas.nacc.go.th/go/iit/j802cp

หรือสแกน เพื่อทำแบบสำรวจ >>>alt

ขอบคุณค่ะ

แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ 2564

คลิ๊กเพื่อทำแบบสำรวจ >>>https://itas.nacc.go.th/go/eit/j802cp

หรือสแกน เพื่อทำแบบสำรวจ >>>alt

ขอบคุณค่ะ

บทความ อื่นๆ ...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 
 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098