องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

โครงการอบรมเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2562

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือในหมู่บ้านหรือชุมชน ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ สังกัดกรมสางเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมุนษย์ มีภารกิจในการพัฒนาศักยภาพคนพิการ โดยการฝึกอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยยภาพคนพิการให้มีความรู้และทักษะด้านอาชีพ ตลอดจนทักษะด้านการดูแลตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตประจำวันและพึ่งพาตนเองได้ ในปีงบประมาณ 2563

Attachments:
Download this file (Image130619135604.pdf)Image130619135604.pdf[ ]63 Kb
Download this file (Image130619141306.pdf)Image130619141306.pdf[ ]29 Kb

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลองท่าแร้ง หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแร้งฯ

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่สายปากคลองท่าแร้ง หมู่ที่  5 ตำบลท่าแร้ง ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิิกส์  (e-bidding)

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายป่าขวาง - บ้านหัวกระทุ่ม หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้ง

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกสายป่าขวาง - บ้านหัวกระทุ่ม  หมู่ที่ 4 ต.ท่าแร้ง

บทความ อื่นๆ ...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 
 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098