องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง รอบ 12 เดือน

alt

ประกาศร่างขอบเขตงานและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศร่างขอบเขตงานและราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน  1 คัน

คำสั่งแต่งตั้งผู้แฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น

Attachments:
Download this file (Image040821120208.pdf)Image040821120208.pdf[ ]23 Kb

คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด อปท.

Attachments:
Download this file (Image040821115628.pdf)Image040821115628.pdf[ ]25 Kb

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนาจยกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

Attachments:
Download this file (Image020821131003.pdf)Image020821131003.pdf[ ]161 Kb

บทความ อื่นๆ ...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 
 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098