องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

O33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินงาน

O31 ผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ผลการประเมินความเสี่ยง

O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การประเมินความเสี่ยง

O29 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สิน

O33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

บทความ อื่นๆ ...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098