องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง (อบต.ท่าแร้ง)

รายงานผลการให้บริการประชาชน

รายงานผลการให้บริการประชาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (Image050821115910.pdf)Image050821115910.pdf[ ]20 Kb
Download this file (Image050821121711.pdf)Image050821121711.pdf[ ]24 Kb

การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย

คำแนะนำการเสียภาษี ประจำปี 2563

การเสียภาษีองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปี 2563

Attachments:
Download this file (Image040821162238.pdf)Image040821162238.pdf[ ]125 Kb
Download this file (Image040821162301.pdf)Image040821162301.pdf[ ]100 Kb

คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

Attachments:
Download this file (Image040821150504.pdf)Image040821150504.pdf[ ]725 Kb

คำสั่งปลัด อปท.มอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัด อปท.

การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Attachments:
Download this file (Image040821145020.pdf)Image040821145020.pdf[ ]423 Kb

บทความ อื่นๆ ...
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese


 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098