สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
นายสมศักดิ์  สินคงอยู่
ประธานสภา อบต.ท่าแร้ง


นายสมโภชน์  เนตรสุข
รองประธานสภา อบต.ท่าแร้ง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
สมาชิกสภาอบต.

นายณรงค์  จันทร์โพรัง
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
  สมาชิกสภาอบต.

นายสมโภชน์  เนตรสุข
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
สมาชิกสภาอบต.

นายเอกราช  โครงเซ็น
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
   
สมาชิกสภาอบต.

นายมานิต  รอดเสม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
  สมาชิกสภาอบต.

นายสมบัติ  ม่วงอุมิงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
สมาชิกสภาอบต.

นายนคร  สร้อยมาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
  สมาชิกสภาอบต.

นายอำภา  เอมหลำ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
สมาชิกสภาอบต.

นายเมธา  สุทโน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
 

นายภิรมย์  มหิมา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
สมาชิกสภาอบต.

นางนาฏอนงค์  เพชรภูก
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
  สมาชิกสภาอบต.

นายไชยพร  มีอิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 
 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098