สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
นางสมพร พ่วงเกิด
ประธานสภา อบต.ท่าแร้ง
โทร. 09-4265-0446

สมาชิกสภาอบต.


นายกรกช  บุญโพธิ์
รองประธานสภา อบต.ท่าแร้ง
โทร. 08-0969-9605
 


นางบูชารัตน์  สนจิตร์
เลขานุการสภา อบต.ท่าแร้ง
โทร. 08-6312-5225
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง
 


นายสุทัศน์ มีพลาย
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 1
โทร. 08-4923-6330
  สมาชิกสภาอบต.

นายมานพ สุดยู่โซ๊ะ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 2
โทร. 08-6547-8425

นายสมบัติ ม่วงอุมิงค์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 3
โทร. 08-4102-4650
  สมาชิกสภาอบต.

นายกรกช  บุญโพธิ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 4
โทร. 08-0969-9605
สมาชิกสภาอบต.

นายเมธา สุทโน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 5
โทร. 08-9256-5318
 

นางสมพร พ่วงเกิด
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 6
โทร. 09-4265-0446


นายไชยพร  มีอิน
สมาชิกสภา อบต.หมู่ 7
โทร. 09-5798-7545

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098