บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ท่าแร้งนางศิริรัฐ ทองรัก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา)
โทร. 08-0951-2050


นางสาวศิรินทิพย์  ทับทิมทอง
ครู


นางสาวลาวัลย์  วรางกูล
ครูผู้ดูแลเด็ก

 

 


นางสาวรมณีย์  สุดยูโซ๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรษา  มานะนัส
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิธร  กรรมบุญมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววีณา  ม่วงมัน
ผู้ดูแลเด็ก

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098