บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ท่าแร้งนางศิริรัฐ ทองรัก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร. 08-0951-2050

 


นางสาวรมณีย์  สุดยูโซ๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรษา  มานะนัส
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิธร  กรรมบุญมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววีณา  ม่วงมัน
ผู้ดูแลเด็ก

 

     ยินดีให้บริการหรือให้คำแนะนำปรึกษา   การรับสมัครเด็กก่อนปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งานการศึกษาปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   งานประเพณี ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม   งานกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน  งานกิจการศาสนา งานศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ  เป็นต้น

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098