บุคลากรกองการศึกษาฯ อบต.ท่าแร้งนางเล็ก  นักเบศร์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
(รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษา)


นางสาวศิรินทิพย์  ทับทิมทอง
ครู


นางสาวลาวัลย์  วรางกูล
ครูผู้ดูแลเด็กนางสาวรมณีย์  สุดยูโซ๊ะ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพรรษา  มานะนัส
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวศศิธร  กรรมบุญมา
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาววีณา  ม่วงมัน
ผู้ดูแลเด็ก

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese


 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098