รายงานการประชุมสภา สามัญสมัยที่สอง ครั้งที่1/2563

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๘ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098