บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งนายอำพล  สีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร. 08-1880-1662


นางเอมวรรณ  ภูกิจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาวพุทธนิตย์  คชพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 


     ยินดีให้บริการหรือให้คำแนะนำปรึกษา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ภาษีป้าย  การประเมินภาษี   การขอรับถังขยะ  ใบอนุญาตต่างๆ  เบิกจ่าย-ยืมพัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ  รับเงิน-เบิกจ่ายเงิน  เป็นต้น


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098