บุคลากรกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


หัวหน้าส่วนการคลัง

นางสิริมา  มงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวพุทธนิตย์  คชพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางเอมวรรณ  ภูกิจ
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


นายไพโรจน์  ขวัญใจ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


 
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese


 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098