บุคลากรกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


นายมาโนช  บุญทับ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร. 09-0909-6512นางนิรชา  นวมงาม
นักจัดการงานทั่วไป
 

     ยินดีให้บริการหรือให้คำแนะนำปรึกษา  การขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร  การตรวจสอบอาคาร    การขออนุญาตขุดดินถมดิน   การขอหนังสือรับรองสิ่งปลูกสร้าง  การระวังแนวเขต   ที่สาธารณะประโยชน์ การระวังแนวเขตผังเมืองรวมจังหวัดเพชรบุรี เป็นต้น

 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098