บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


นายอำพล  สีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08-1880-1662


นายธนาธร  พุ่มพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นายนรพนธ์ ศรีวรนาถ
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐริยา พยัพพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

สิบโทธีรศักดิ์  คงทวี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวณัฐธิดา พุทธอินทร์ศร
เจ้าพนักงานธุรการนางสาวทัศนียา  มีมาก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 


นายสมเกียรติ  หวังกา
คนงานประจำรถขยะ

นายชัยพร  หวังฟัก
คนงาน

นายเอกราช เขียวกะแล
คนงาน

นายสุรศักดิ์ นาคอนุเคราะห์
คนงานประจำรถขยะ
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098