บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


นายอำพล  สีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นายธนาธร  พุ่มพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวกชนล พยัพพฤกษ์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการนางนิรชา  นวมงาม
นักจัดการงานทั่วไป


นางสาวทัศนียา  มีมาก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์
 


นายประทีป  แผ่วสะอาด
คนงานประจำรถขยะ

นายสมเกียรติ  หวังกา
คนงานประจำรถขยะ

นายชัยพร  หวังฟัก
คนงานทั่วไป
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
 
 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098