บุคลากรสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


นายอำพล  สีสว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร. 08-1880-1662


นายธนาธร  พุ่มพวง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางสาวณัฏฐริยา พยัพพฤกษ์
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ


สิบโทธีรศักดิ์  คงทวี
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


นางสาวทัศนียา  มีมาก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์


นายสมเกียรติ  หวังกา
คนงานประจำรถขยะ

นายชัยพร  หวังฟัก
คนงานทั่วไป
 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnameseโทร.09-2523-9499
 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098