ข่าวประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง


กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 แบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) สำหรับการประเมินประสิทธิภาพคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง ประจำปีงบประมาณ 2564 ธนาธร 143
92 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อบต.ท่าแร้ง 136
93 ประกาศการทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ ของ อบต.ท่าแร้ง พ.ศ.2562 ธนาธร 125
94 การมอบอำนาจให้ปลัด อบต. ปฏิบัติราชการแทนนายก อบต.ท่าแร้ง ธนาธร 138
95 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เอมวรรณ 144
96 ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงลงทะเบียนรับถุงยังชีพ เอมวรรณ 147
97 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง พ.ศ. 2563 ธนาธร 204
98 ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.ท่าแร้ง 231
99 เปิดรับลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เอมวรรณ 154
100 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคนพิการเข้ารับการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563 เอมวรรณ 175
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese
โทร.09-2523-9499


  

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง


 

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098