แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การรักษาวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น เอมวรรณ 17
2 คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เอมวรรณ 9
3 คำสั่งปลัด อปท.มอบหน้าที่การงานให้แก่รองปลัด อปท. เอมวรรณ 28
4 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เอมวรรณ 13
5 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล เอมวรรณ 15
6 คำสั่งแต่งตั้งผู้แฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ อย่างอื่น เอมวรรณ 13
7 คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เอมวรรณ 7
8 คลังความรู้ (KM) เอมวรรณ 11
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำปี 63 งานวิเคราะห์ฯ 11
10 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรการฝึกอบรมบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง เอมวรรณ 17

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French Japanese Korean Vietnamese


 

ท่านติดต่ออบต.ท่าแร้งทางช่องทางใด


 

QR Code
อบต.ท่าแร้ง

ลิขสิทธิ์ © 2554-2563 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โทร 032-782097 โทรสาร 032-782098